Loģistika

Termins “loģistika” un tās pirmās darbības bija cieši saistītas tikai militārajā jomā. Kara darbības laikā ar loģistiku tika sniegtas papildus iekārtas un piederumi karaspēkam. Loģistika kā biznesa koncepcija attīstījās 1950. gadā, kad uzņēmumiem pieauga sarežģītība apgādāt ražošanas vietas ar materiāliem. Šobrīd biznesa sektors izmanto šo terminu, lai raksturotu efektīvu plūsmu un preču uzglabāšanu no tā izcelsmes vietas līdz patēriņa gala punktam. Piegādes ķēde ir būtiska daļa no šī procesa, tai skaitā, transportēšana, izsūtīšana, saņemšana, uzglabāšana, un pārvaldība visās šajās jomās. Loģistika izmanto informācijas apjomus, par visu, kas ir nepieciešams šajos konkrētajos procesos (transportēšana, uzglabāšana, materiālu apstrāde un iepakošana, drošība).

Uzņēmējdarbības loģistikas galvenie mērķi ir:
1. Sasniegt maksimālu klientu apkalpošanas līmeni
2. Nodrošināt augstu produkcijas kvalitāti
3. Panākt iespējamās minimālās izmaksas
4. Būt elastīgam, ja rodas tirgus pārmaiņas

Biznesa loģistika var tikt sadalīta un raksturota dažādos atsevišķos procesos:

  • Iepirkuma loģistika – viss process, ko izmanto, lai atlasītu piegādātājus, apspriestu līgumus par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu. Tā sastāv no darbībām, piemēram, tirgus izpēte, prasību plānošana, pirkšanas lēmuma pieņemšana, piegādātāju pārvaldība, pasūtījumu kontrolēšana.
  • Ražošanas loģistika – attiecas uz racionalizāciju un piegādes plūsmas regulēšanu, no ievešanas punkta līdz pašām beigām. Ražošanas loģistikas darbība ir saistīta ar organizatoriskām koncepcijām, izkārtojuma plānošanu, ražošanas plānošanu un kontroli.
  • Izplatīšanas loģistika – saistīta ar gatavo produktu piegādi klientam. Tā sastāv no pasūtījuma apstrādes, uzglabāšanas un transportēšanas. Lielākās apakšnozarēs šajā loģistikā ietilpst gaisa, dzelzceļa, ūdens un sauszemes kravas transporta veidi, kā arī mehānisko transporta līdzekļu remonts. Loģistika ietver integrāciju šajās apakšnozarēs, ieskaitot informāciju, transporta līdzekli, inventāru, noliktavas, materiālus, iepakošanu.
  • Atbrīvošanās loģistika – pazīstama arī kā reversā loģistika, kas raksturo visas darbības, kuras saistās ar atkārtotu produktu un materiālu izmantošanu. Galvenā funkcija šajā jomā ir samazināt loģistikas izmaksas, uzlabojot pakalpojumus un saglabājot dabas resursus.

Kāpēc loģistika ir svarīga katram uzņēmumam?
Loģistika uzņēmumā tiek uzskatīta par tirdzniecības turpinājumu. Pat mazie uzņēmumi nodarbojas ar šo procesu, un atrod sev piegādātājus pat tad, ja nepiegādā preces uz speciāliem veikaliem. Mazo uzņēmumu īpašnieki var veikt izplatīšanas loģistiku ar preču uzglabāšanu noliktavā. Un, katra mazā uzņēmuma īpašnieks varētu pastāstīt lieliskus prakses piemērus, kā viņi rīkojas reversās loģistikas pamatā. Lielākie uzņēmumi var risināt visas četras loģistikas jomas. Uzņēmējdarbības vidē, loģistikai ir vai nu iekšēja vai ārējā virzība, kas ir ienākoši un izejošie procesi. Loģistikā tiek iesaistītas arī trešās personas – tādējādi izmantojot ārējos cilvēkus vai organizācijas tiek izpildītas dažādas darbības vienlaicīgi. Piemēram, uzņēmums nolemj eksportēt savu produktu un šim pakalpojumam noīrē personu vai organizāciju, kas palīdzēs izplatīt uz citu vietu.

Loģistikas ārpakalpojumi ietver savstarpējās attiecības starp sabiedrību un pakalpojumu sniedzēju. Tā ir vairāk pielāgota piedāvājumam, un aptver plašu pakalpojumu virkni, raksturo ilgtermiņa orientāciju un, līdz ar to, arī stratēģijas. Šādus ārpakalpojumus visbiežāk nodrošina trešās personas loģistika.

Loģistika paliek arvien automatizētāka, iekļaujot savā darbā datoru programmas un/vai automatizētas mašīnas, kas uzlabo efektivitāti. Parasti tas attiecās uz noliktavu un izplatīšanas centru darbībām. Rūpnieciskās iekārtas parasti identificē produktu izmantojot dažādus kodus. Ne vien darba mašīnām ir jābūt jaudīgām, bet arī pašiem darbiniekiem ir jābūt kvalificētiem ar speciālu izglītību. Profesionālus loģistikas pakalpojumus sniedz sertificēti profesionāļi vai asociācijas. Darbojas vai nu tīri loģistikas uzņēmums, piemēram, kuģu firma, lidmašīnas operatori, vai arī departamenta uzņēmums.