Preču un produktu transportēšana

Transportēšana ir konkrētas aktivitātes, kuru laikā notiek preču pārvadāšana no uzņēmuma līdz klientiem. Transporta mērķis ir fiziski pārvietoties uzticamā un drošā veidā, samazinot iespējamo laiku un veidojot efektīvas izmaksas līdz pašam galamērķim.

Straujās tehnoloģiju izmaiņas ir darījušas pietiekami maz, lai izmainītu piegādes jomu. Vēsturiski transportēšana un piegāde ir tikusi uzskatīta par vēsturisku funkciju, kurai nav galvenā nozīme. Pavisam nesen, efektīvs transports ir atzīts par noteicošo pakalpojumu saņemšanas veidu. Laba transporta sistēma nodrošina trīs galvenās funkcijas:

1. preču iegūšana īsā laika posmā
2. preču iegūšana tām paredzētajā stāvoklī
3. preču iegūšana rentablā veidā

Laba transportēšanas sistēma papildina arī pašu preču izplatīšanas un reklamēšanas sistēmu. Transportēšana atvieglo preču apriti visā pasaulē. Avots un gala mērķis var būt vienā valstī, vai arī citā valstī, kas prasa starptautisku pārvietošanos.

Transporta stratēģija ir atkarīga ne tikai no organizācijas vajadzībām, bet arī no dažādām situācijām. Daži faktori, kas jāņem vērā, izstrādājot transporta stratēģiju ir:

 • pārvietoto preču daudzums
 • kāda ir preču daba (uzliesmojoši, sprāgstoši, plīstoši)
 • nepieciešamais transportēšanas attālums
 • vides problēmas (klimats, valdības likumi, infrastruktūra, nodokļi)
 • vairāki galamērķi un prioritārais galamērķis
 • izcelsme un maršruti
 • pieejamie transporta veidi un relatīvās izmaksas
 • cilvēku resursi
 • reljefs
 • finansējums
 • drošība (dabas katastrofas, kara zonas)

Pamata transporta veidi, kā prece tiek nogādāta no viena punkta līdz otram ir: gaisa, ūdens, sauszemes un dzelzceļu transporti. Galvenie kritēriji, pēc kā tiek noteikts, kāds no transporta līdzekļiem ir labākais nosaka ātrumus, uzticamību, elastīgumu un salīdzinošās vienības izmaksas. Taču vērā ņemami ir arī pārējie apsvērumi, kuri nāk papildus galvenajiem četriem. Un tie ir – nepieciešamais piegādes datums, sūtījuma lielums, tranzīta laiks, pārkraušanas punktu skaits, posteņa veids, iespējamie bojājumi, pakalpojumu klāsts un citi.

 • Gaisa transports ir paredzēts precēm ar noteiktu raksturu un iepakojumu. Tam ir jābūt noteiktā svarā un izmērā.
 • Sauszemes transports ir vairāk pieejams dažādām situācijām: tie ir dažāda izmēra, tilpuma, ātruma. Taču, lai pārvadātu konkrētas preces, ir nepieciešams ilgāks laika posms, un prasa īpašas zināšanas.
 • Jūras transports ir ļoti ērts lielgabarīta pārvadājumiem. Lai gan šobrīd tas ir raksturojams ar riska situācijām, kad tiktu apdraudēti lieli ūdens resursi, ja pārvadāšanas laikā kaut kas notiktu nepareizi.
 • Dzelzceļa transports ir droša sauszemes transporta sistēma. Tā ir spējīga uzņemt daudz pasažierus vai kravu, un efektīvi ātrā laikā nogādāt attiecīgā mērķi. Dzelzceļa transporta izmaksas ir zemāks nekā gaisa vai autotransporta izmaksas.

Ir divu veidu transporta kustības: vietējā mēroga un starptautiskā transportēšana.

 • Vietējā transportēšana notiek valsts iekšienē, un parasti ietver autotransportu. Tā ietver kustību, kas pārvadā preces no ostas, lidostas, dzelzceļu stacijas uz noliktavām vai bāzēm, kā arī mazākos pārvadājumus no vienas noliktavas uz otru. Šādu pārvietošanu ir vieglāk plānot un organizēt, jo ir zināmi iekšējie valsts noteikumi un likumi, kā arī ceļi ir apzinātāki.
 • Starptautiskā transportēšana notiek no vienas valsts robežām līdz citai valstij. Tie var būt gaisa, ūdens, vai zemes ceļi, kas attiecīgi izmanto tiem domāto pārvietošanās līdzekli. Šādās pārvadāšanās kustībās tiek iesaistīti vairāki pakalpojumu sniedzēji, kas strādā dažādās zonās un runā pat dažādās valodās. Tas viss sarežģī šo pārvadāšanas ceļu.

Efektīvā maršruta plānošanā tiek piesaistīti transporta darbinieki. Transporta līdzekļu maršrutēšanas un plānošanas process ir nepieciešams, lai izpildītu šādus mērķus:

 • Palielinātu transporta līdzekļa kravas masu un nodrošinātu maksimālu transporta līdzekļa izmantošanu (samazinot nepieciešamību veikt izbraukumus vairākas reizes)
 • Samazinot nepieciešamo veicamo attālumu, tādējādi samazinot piegādes laiku
 • Apmierinātu klientu prasības, attiecībā uz pārvadāšanas pakalpojumu izmaksu un laiku