Transportēšanas loma loģistikas ķēdē

Integrācija un e-bizness ir nākotnes uzņēmējdarbības tendences. Lai iegūtu pēc iespējas labāku stāvokli savā pārdošanas tīklā, ikviens uzņēmums tiek iesaistīts loģistikas pakalpojumu sniegšanas procesā. Ar e-loģistiku, konkurences stāvoklis vairākās nozarēs veicinātu ekonomikas uzplaukumu. Integrācija varētu samazināt vidējā līmeņa procedūras un ražotāji nekavējoties sniegtu arvien vairāk produktus gala patērētājiem. Kopš loģistika ir uzplaukusi pēdējo desmit gadu laikā, ir svarīgi, ka tā paplašinās dažādās jomās. Loģistika palīdz optimizēt esošo ražošanu un izplatīšanas procesus, pamatojoties uz tiem pašiem resursiem un izmantojot vadības metodes efektivitāti un konkurētspēju visās uzņēmējdarbības nozarēs.

Galvenais elements loģistikas ķēdē ir transporta sistēmai, kura sadalās vairākās darbībās. Transportēšana ir nepieciešama visā ražošanas procesā, sākot no produkta izgatavošanas līdz tā piegādei patērētājiem. Tikai laba koordinācija starp visām šīm komponentēm dod labumu visam uzņēmumam.

Sākotnēji par loģistiku tika domāts tikai militārajā jomā Otrā Pasaules kara laikā. Tas bija saistīts ar munīciju piegādāšanu karavīriem, un kā to izdarīt pēc iespējas efektīvākā un ātrākā veidā. Amerikā 1950. gados loģistika tika iesaistīta visā industriālajā pasaulē, un šobrīd tā ir neatņemama sastāvdaļa mūsdienu ražošanas procesā. Sakarā ar naftas cenu pieaugumu 1973. gadā, loģistikas aktivitātes uzņēmumos pieauga. Tika noteiktas stingras kontroles sistēmas, notika spraiga sacensība par trešās valsts produktiem un materiāliem un daudz citi pavērsieni.

Bez labi attīstītas transporta sistēmas, loģistika nevarētu dot savas priekšrocības visā ražošanas procesā. Laba transporta sistēma sniedz labāku loģistikas efektivitāti, samazina ekspluatācijas izmaksas un veicina pakalpojumu kvalitāti. Lai uzlabotu kādu transporta sistēmu, nepieciešama valsts un privātā sektora iejaukšanās. Aptuveni viena vai pat divas trešdaļas izdevumu atsevišķos uzņēmumos no loģistikas izmaksām tiek tērēti tieši transportam.

Loģistikas izmaksas aptuveno procentos varētu izskatīties šādi:

1. Transportēšana 29,4%
2. Inventārs 17,4%
3. Uzglabāšana noliktavās 17%
4. Iepakošanas izmaksas 11,9%
5. Pārvaldības izmaksas 11%
6. Ražošanas izmaksas 7,8%
7. Pasūtīšanas izmaksas 5,5%

Transportēšanas sistēma ļauj proces un produktus pārvietot un nodrošināt savlaicīgi nepieciešamajā reģionā. Šim procesam ir jābūt tik efektīvam, lai veicinātu pievienoto vērtību saskaņā ar vismazākās izmaksas principu. Transportēšana ietekmē loģistikas darbības rezultātus, un, protams, pašu ražošanu un pārdošanu. Transportēšanas vērtība atšķiras dažādās uzņēmējdarbības nozarēs. Uzņēmumā, kur jātransportē maza apjoma preces ar zemu svaru, bet augstu vērtību – transportēšanas izmaksas ieņem ļoti nelielu daļu no pārdošanas procesa. Smagi produkti un lielas kravas daudz vairāk ietekmē loģistikas procesus un uzņēmuma peļņu, tāpēc ir daudz svarīgāk.

Lai efektīvi pārvaldītu loģistiku tieši uzņēmumos, tiek ieviesta definīcija biznesa loģistika. Tā ir šo visu procesu plānošana, kas stājās spēkā no preču ražošanas līdz piegādei klientam. Visi iesaistītie ražošanas procesi tiek apskatīti atsevišķi: ražošanas iekārtām nepieciešamie montāžas materiāli, ražošanas piederumi un inventārs, uzglabāšana, apstrāde, dizains un citi. Tirdzniecības veicināšanas pabeidz savu loģistikas ķēdi ar piegādi klientam. Ražotāji aprobežojas ar preču ražošanu, atstājot mārketingu un izplatīšanu citām firmām. Noliktavas un uzglabāšanas vietas var uzskatīt par attiecīgu pakalpojumu ražošanas procesā un produktu izplatīšanā.

Transportēšanas loma loģistikas sistēmā spēlē daudz lielāku lomu un tā ir daudz sarežģītāka nekā tikai pārvadājot preces īpašniekam. Tās sarežģītība stājas spēkā ar kvalitātes darbību. Nepieciešamas labi apstrādātas transporta sistēmas, lai preces tiktu nosūtītas pareizā vietā un laikā, tā, lai apmierinātu klienta prasības. Laba transporta sistēma rada saikni starp ražotājiem un patērētājiem. Tāpēc transports tiek uzskatīts par efektivitātes un uzņēmējdarbības ekonomikas pamatu, kas tikai paplašina pārējās loģistikas funkcijas.